consulting, edp, businessman-3031678.jpg

Finans Eğitimleri

BANKACILIK EĞİTİMLERİ

– Bankacılıkta Etkin Yönetim

– Banka Muhasebesi

– Bankacılık Sektöründe Temel Muhasebe Uygulamaları;

– Aktif/Pasif Yönetimi

– Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Uluslararası Muhasebe

– Standartları (UFRS) ve Amerikan Genel Kabul Görmüş

– Muhasebe İlişkileri (US GAAP)

– Merkez Bankası Bilanço Analizi

– Banka ve Finans Kurum Şubelerinde Karlılık ve Verimlilik Yönetimi

– Bankacılıkta Aktif Getirisinin Hesaplanması

– Bankacılıkta Kar Planlaması

– Bankacılıkta Kaynak Maliyeti Hesaplama Yöntemleri

– Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Risk Derecelendirmesi

– Türk Bankacılık Sisteminde Uygulanan Krediler ve Genel değerlendirmeler

– Sorunlu Kredilerin Yönetimi

– Bankacılıkta Sermaye Yeterliliği

– Ekonomik Konjonktür Para Piyasaları ve Banka Stratejileri

– Dış Ticaret ve Dış İşlemler Hizmetleri

– Mali Tahlil ve İstihbarat Teknikleri

– Kefalet ve Banka Teminat Mektupları

– Banka Kredileri Açısından Teminat Hukuku

– Kredi Başvurularının Vergi ve Mali Açıdan Değerlendirilmesi

DİĞER BANKACILIK EĞİTİMLERİ

– Kredi/Fon Pazarlama Teknikleri

– Bireysel Bankacılık ve Bireysel Bankacılıkta Pazarlama ve Satış

– Finans Kuruluşlarında Etkin Satış Gücü Oluşturma

– Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri

– Banka Birimlerinde Müşteri Karşılama, Etkin Davranışlar, Olumsuz Duygularla Baş Etme

– Çağrı Merkezlerinde Çalışanlar için Yönetim Becerileri Geliştirme

– Banka ve Finans Kuruluşlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

– Bankacılar İçin Oluşumculuk ve İnovasyon Geliştirme Teknikleri

– Bankacılık ve Finans Sektöründe Tanıtım ve Reklam Yönetimi

– Bankacılık ve Finans Sektöründe Markalaşma süreci

– Bankalarda Ürün ve Marka Yönetimi

– Bankacılıkta Teknoloji Kullanımı ve Son Gelişmeler

MUHASEBE ve FİNANS EĞİTİMLERİ

– Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans

– Finansal Tablolar ve Finansal Tabloların Analizinde Kullanılan Teknikler

– Makro Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi ve Yorumlanması

– Bilanço yorumlama Teknikleri;

– İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri

– Maliyet Muhasebesi

– Proforma Mali Tabloların Hazırlanması ve Analizi

– Konsolide Mali Tabloların Hazırlanması ve Analizi

– Finans Matematiği

– Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Uluslararası Muhasebe Standartları

– Fizibilite Hazırlama Teknikleri

– Firmalar İçin Risk Yönetimi

– Stok Yönetimi

– Nakit Yönetimi

SPK Eğitimleri

– Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslama Eğitimi (İleri Düzey)

– Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslama Eğitimi (Temel Düzey)

– Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı

SİGORTACILIK EĞİTİMLERİ

– Temel Bilgiler

– Yangın Sigortaları

– Yangın Konut Paket Sigortaları

– Yangın Ticari Paket Sigortaları

– Yangın Bilgi İşlem

– Oto Kaza Sigortaları

– Muhtelif Kaza Sigortaları

– Kaza Bilgi İşlem

– Nakliyat Sigortaları

– Mühendislik Sigortaları

– Sağlık Sigortaları

– Tahsilat/ Bilgi İşlem

– Pazarlama/Bilgi İşlem

Scroll to Top