22.00

Kategoriler:

Açıklama

Yıllarca öğrenmeyi angarya yada işkence olarak görmüş ve öğrenmenin keyifli yanlarını fark edememişiz. Her geçen gün bilgi hızının artması, teknoloji ve toplum yaşamında meydana gelen değişme ve gelişimlerle bilgilerin gi¬derek katlandığı günümüzde, öğrenme etkinliğinin sürekli ve etkili kılınması gerekmektedir. Bireylerin yaşamlarını başarılı bir biçimde sürdürebilmeleri ve yaşam kalitelerini belirli bir düzeye getirerek arttırabilmeleri öğrenmeyi öğrenme etkinliğinin önemine varmakla müm¬kündür “Başta okullar olmak üzere öğrenme etkinliğinin geçtiği her yerde öğrenilen bilginin içeriğini ve onların yanı sıra birçok beceriyi ve alışkanlığı kazanmak zorundadırlar. İster sınavlara, isterse yaşama hazırlanmak için kalıcı öğrenmeleri kazan-mak zorundayız. Bireyler iş bulabilmek, işte sahip oldukları konumu koruyabilmek ve daha iyi konumlara gelebilmek için meslek alanındaki gelişimleri izlemek ve bunları öğrenip yansıtmak zorundadırlar. Bankadaki bir çalışan “Bilgisayarı öğrenip onu kullanmadan ben işimi yapabilirim” diyebilir mi? Sosyal yaşamda, değişimlere uyum sağlamak için bireyler bu değişimleri, yenilikleri öğrenmek zorundalar dır.