35.00 29.00

Günümüzde artan rekabet koşulları içinde, ürün veya hizmetlerin pazarlanıp satılması oldukça güçleşmiş ve bir takım faaliyetlerin yapılması gereği ciddi bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Stok kodu: woo-long-sleeve-tee Kategoriler: Etiketler: ,

Açıklama

Kişisel satış çok eski çağlardan beri kullanılan bir satış yöntemidir. İnsanların, karşılarındaki kişiye bir ürünü satmakta veya karşılarındaki bir kişiden bir ürünü almak için sözlü, sözsüz veya semboller yardımı ile iletişime geçmeleri ile başlamış, asırlarca çeşitli evreler geçirerek bu günkü halini almıştır. Günümüzde artan rekabet koşulları içinde, ürün veya hizmetlerin pazarlanıp satılması oldukça güçleşmiş ve bir takım faaliyetlerin yapılması gereği ciddi bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu gereklilik, ürünlerin tanıtımında ve satışların geliştirilmesinde kişisel satış faaliyetinin önemini giderek artırmıştır. Firmalar, her müşteri ile özel olarak görüşebilecek, müşterisinin ihtiyacını belirleyip bu ihtiyaçlara kendi ürününün nasıl tatmin ettiğini gösterecek satış elemanları istihdam edip yetiştirmeye başlamışlardır. İnsan kaynakları içerisinde ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır.
Çalışmamın birinci bölümünde kişisel satış kavramı üzerinde durulmuş, kişisel satışın gelişimi, pazarlamadaki yeri, amaçları, avantaj ve dezavantajları üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde satış yönetimi başlığı altında satışçı tedariki ve seçimi, satış elemanında bulunması gereken özellikler üzerinde durulmuş,satışçıların eğitimi ve satış süreci ve satış elemanının yürütmesi gereken özellikler anlatılmıştır. Üçüncü bölümde satıcı performansına etki eden ücretlendirme (ödüllendirme) ve denetim üzerinde durulmuş ve ücretlendirme şekillerinin belirlenmesi ve ücretlendirme yöntemleri incelenmiş ve satıcının denetimi anlatılmıştır.

Ek bilgi

Color

Green