Mesleki Eğitimler

Verimli ve güçlü bir ekonominin vazgeçilmez unsurlardan biri olan nitelikli iş gücüne sahip olmanın yolu iyi planlanmış bir mesleki eğitimden geçmektedir. Bireye belirli bir meslek alanıyla ilgili (sanat, endüstri, teknik, tarım vb.) bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırmak ve bu alandaki yeteneklerini türlü yönlerden geliştirmeyi amaçlamak, mesleki eğitimin temel yapısını oluşturmaktadır. Mesleki eğitim bireyin kişisel gelişimini ve dolaylı olarak bireylerin oluşturduğu toplumun genelini içine alan çok yönlü bir süreçtir. İyi bir eğitimin ardından kariyer ve sonrasında kişilerin kendi ellerinde şekillenen ‘kişisel gelişim’ çabalarının başarısı ya da başarısızlığı bireylerin ve dolayısıyla toplumların iş yaşantılarını da kapsayan yaşam kalitelerini arttırmada anahtar kavramlardır.

Meslek yüksekokullarının kuruluş amacı; değişen koşullara çabuk adapte olabilen, problemlerle karşılaştığında analitik düşünerek pratik ve doğru çözümler üretebilen, sorumluluk alacak derecede mesleki birikime sahip, iyi iletişim kurabilen ve ekip çalışmalarına yatkın, alanındaki yenilikleri takip eden, yetkin ve vasıflı ara eleman yetiştirmektir.

Bu çalışma Meslek Yüksekokullarına program açma kriterlerinin mesleki gelişime ve mesleki yeterliliğe etkisini ortaya koyarak yeni program açma kriterlerinin bölgesel ihtiyaçların karşılanmasına ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesine hangi oranda hizmet ettiği üzerine bir inceleme ve çözüm önerileri sunmaktadır.

Banka Eğitimleri

SPK Eğitimleri

Muhasebe ve Finans Eğitimleri

Pazarlama ve Satış; Dış Ticaret

Pazarlama ve Satış

Satış Sonrası Servisler

Mağaza ve Market Yönetimi

Genel Yönetim

 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri

Endüstriyel Eğitim Programları

Eczane İşletmeciliği

Güvenlik Yönetimleri

Yerel Yönetim (Belediye) Eğitimleri

Sigortacılık

Otel Yönetimi

İnsan Kaynakları

Diksiyon – Hitabet – Beden Dili

İngilizce

İtalyanca

Dış Ticaret Eğitimi

Yangın Eğitimleri

Tıbbi Sekreterlik

Bayi Yönetimi

Kalite Ve Müşteri Memnuniyeti İleri Satış Tek.

Kişisel Yönetim

İnsan Yetenekleri

Ana Okulu

İlk Öğretim

Orta Öğretim

Üniversite

Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finans Eğitimi

Belediyeler

Adli ve İdari Yargı Hakimliği Sınavları Kursu

Vizyoner Eğitim & Danışmanlık

Yönetim Danışmanlığı, Kurumsal Danışmanlık, Kişisel Danışmanlık, Eğitim Danışmanlığı, Proje Danışmanlığı ve Hobi Kulüpleri Hizmeti, sunan akademik temelli interdisipliner danışmanlıklar merkezidir.

Sepetinizde ürün bulunmuyor.