İnsan Kaynakları Eğitimleri

İnsan kaynakları yönetimi tarafından kullanılan ve bu kaynakların etkinliği için önemli olan kriterlerin personel performansı, tatmini ve sağlığından oluştuğu söylenebilir. Söz konusu kriterlere ilişkin göstergeler ise, insan kaynaklarının verimliliği ve iş yaşamının niteliği bakımından, işletmenin mevcut durumunun görülmesini sağlar. Devamsızlık, personel devri, performans, iş kazaları ve meslek hastalıkları, müşteri şikâyetleri, bireysel ve toplu iş uyuşmazlıkları gibi göstergelerdeki yüksek oranlar insan kaynakları açısından bir takım hususların iyi gitmediğinin belirtisidir. Bu oranların yüksek olması çeşitli nedenlere bağlı olabilir ve durum maliyetleri yükselteceği gibi verimliliği de olumsuz yönde etkileyecektir. İnsan kaynakları danışmanlığı gösterge oranlarının yüksek olmasına yol açan nedenleri araştırarak, giderilmesi yolundaki çalışmalarıyla kaynakların etkinliğini sağlamaya çalışır.

 

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ
İnsan Kaynakları Yönetiminde XXI. Yüzyıl Yaklaşımları
Personel Seçimi ve Yetkinliğe Dayalı Mülakat Teknikleri
İnsan Kaynaklarında Kişilik Envanteri
İş Analizi
Performans Yönetimi ve Performans Değerleme
İş Değerlemeye Bağlı Ücret Sistemi
Ödül Teşvik Sistemleri
Eğitim İhtiyaçları Analizi
Eğitim Planlama ve Program Geliştirme
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitimcinin Eğitimi
Kariyer Planlama Teknikleri
SSK Kanunu ve Uygulamaları
Çalışma Mevzuatında Hukuki İhtilaflar ve Çözüm Yolları
İnsan Kaynakları Yöneticileri İçin İş Hukuku Bilgileri
İş Başı Eğitim (Oryantasyon) Teknikleri
Personel Yönetimi, Özlük İşleri Bordrolama

GÜVENLİK YÖNETİMLERİ
Güvenliğin Unsurları (Kişisel, Bina, Döküman, Ulaşım Güvenliği) ve Hareket Tarzları
Genel Güvenlik, Güvenlik Psikolojisi
Şahsi Güvenlik, Tehdit, Şantaj, Giriş Çıkış Kontrol Sistemleri ve Mekan Arama
Sanayi ve Bilgi Casusluğu
Elektronik Güvenlik, Elektronik Sistem Tasarımı, Bubi Tuzakları, Bomba İhbarına Karşı Tutumlar
Bomba İhbarında ve Yangında Tahliye
Sabotaj, Suikastlar, Olay Yeri İncelemesi, Yangın Güvenliği
Önemli Kişilerin Korunması, Grup ve Para Nakli
Risk Analizi, Riski Giderecek Yöntemler
Taşınmaz ve İş yerlerinin Neye Göre (Terör, Personel, Yerel Halk, Şahıs Firmaları vb.) Risklerin
Olduğunun Belirlenmesi
Mevcut Güvenlik Elemanlarının Eğitimleri, Talimat ve Raporları

KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMLARI
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2008 0ç Tetkikçi Eğitimi
ISO 22000 HACCP Gıda Güvenli Yönetim Sistemi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Toplam Kalite Yönetimi
Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi
Yangın Eğitimi
Acil Durum Eğitimi
Temel Afet Bilinci Eğitimi
Trafik Kazalarına Müdahale ve Oto Yangınları
Tehlikeli Kimyasallar
6 Sigma
İstatistiksel Proses Kontrol
5 S
İş Yerini Düzenleme ve Ergonomi
İç Müşteri Memnuniyeti

Sepetinizde ürün bulunmuyor.