consulting, edp, businessman-3031678.jpg

İnsan Kaynakları Eğitimleri

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ

İnsan kaynakları yönetimi tarafından kullanılan ve bu kaynakların etkinliği için önemli olan kriterlerin personel performansı, tatmini ve sağlığından oluştuğu söylenebilir. Söz konusu kriterlere ilişkin göstergeler ise, insan kaynaklarının verimliliği ve iş yaşamının niteliği bakımından, işletmenin mevcut durumunun görülmesini sağlar. Devamsızlık, personel devri, performans, iş kazaları ve meslek hastalıkları, müşteri şikâyetleri, bireysel ve toplu iş uyuşmazlıkları gibi göstergelerdeki yüksek oranlar insan kaynakları açısından bir takım hususların iyi gitmediğinin belirtisidir. Bu oranların yüksek olması çeşitli nedenlere bağlı olabilir ve durum maliyetleri yükselteceği gibi verimliliği de olumsuz yönde etkileyecektir.  İnsan kaynakları danışmanlığı gösterge oranlarının yüksek olmasına yol açan nedenleri araştırarak, giderilmesi yolundaki çalışmalarıyla kaynakların etkinliğini sağlamaya çalışır.

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ

İnsan Kaynakları Yönetiminde XXI. Yüzyıl Yaklaşımları

Personel Seçimi ve Yetkinliğe Dayalı Mülakat Teknikleri

İnsan Kaynaklarında Kişilik Envanteri

İş Analizi

Performans Yönetimi ve Performans Değerleme

İş Değerlemeye Bağlı Ücret Sistemi

Ödül Teşvik Sistemleri

Eğitim İhtiyaçları Analizi

Eğitim Planlama ve Program Geliştirme

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimcinin Eğitimi

Kariyer Planlama Teknikleri

SSK Kanunu ve Uygulamaları

Çalışma Mevzuatında Hukuki İhtilaflar ve Çözüm Yolları

İnsan Kaynakları Yöneticileri İçin İş Hukuku Bilgileri

İş Başı Eğitim (Oryantasyon) Teknikleri

Personel Yönetimi, Özlük İşleri Bordrolama

KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMLARI

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

TS EN ISO 9001:2008 0ç Tetkikçi Eğitimi

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenli Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

OHAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Toplam Kalite Yönetimi

Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi

Yangın Eğitimi

Acil Durum Eğitimi

Temel Afet Bilinci Eğitimi

Trafik Kazalarına Müdahale ve Oto Yangınları

Tehlikeli Kimyasallar

6 Sigma

İstatistiksel Proses Kontrol

5 S

İş Yerini Düzenleme ve Ergonomi

İç Müşteri Memnuniyeti

GÜVENLİK YÖNETİMLERİ

Güvenliğin Unsurları (Kişisel, Bina, Döküman, Ulaşım Güvenliği) ve Hareket Tarzları

Genel Güvenlik, Güvenlik Psikolojisi

Şahsi Güvenlik, Tehdit, Şantaj, Giriş Çıkış Kontrol Sistemleri ve Mekan Arama

Sanayi ve Bilgi Casusluğu

Elektronik Güvenlik, Elektronik Sistem Tasarımı, Bubi Tuzakları, Bomba İhbarına Karşı Tutumlar

Bomba İhbarında ve Yangında Tahliye

Sabotaj, Suikastlar, Olay Yeri İncelemesi, Yangın Güvenliği

Önemli Kişilerin Korunması, Grup ve Para Nakli

Risk Analizi, Riski Giderecek Yöntemler

Taşınmaz ve İş yerlerinin Neye Göre (Terör, Personel, Yerel Halk, Şahıs Firmaları vb.) Risklerin

Olduğunun Belirlenmesi

Mevcut Güvenlik Elemanlarının Eğitimleri, Talimat ve Raporları

Shopping Cart
Scroll to Top