FARKINDALIK

Farkındalık, düşünme becerisinin kontrol edeni olmaktır.
Farkındalık, anı yaşamaktır…
Hiç düşündünüz mü? Gün boyunca yaptıklarınızın ne kadarını isteyerek yaptınız? Davranışlarınızın tümünü gerçekleştirirken hepsinin nasıl yapılacağına siz mi karar verdiniz, yoksa her şey daha önceden programlanmış gibi kendi kendine mi gerçekleşti? Tüm bu süreçlerin kaynağına baktığımızda her şeyin zihinde gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda bilimsel farkındalık kavramı ortaya çıkar. Bilişsel farkındalık bireyin kendi düşünme sürecinin farkında olması, herhangi bir etkinliğe yönelmeden önce gerçekleştireceklerini planlama, planlamaya ilişkin düşüncelerini düzenlemesi, faaliyet tamamlanınca da kişinin sonucun kendi düşünme performansına uygunluğunu değerlendirmesidir.
İşte farkındalık dediğimiz kavram bu çerçevede sorulan soruların cevabını verir.

Farkındalık, insanların kendi bilişsel yapılarının ve öğrenme özelliklerinin farkında olmasıdır. Bireyler yaşamları boyunca gelişime, değisime ve dönüşüme ilgi duymaktadırlar. Bu nedenle bir takım davranış becerilerinin farkındalık düzeylerine doğrudan etki ettiğini söylemek mümkündür.

Söz konusu becerilerin hayata yön vermesi ve geleceği tasarlayan bireylerce yönlendirilmesi açısından hiç şüphesiz ki eğitim olgusunun güncellikten ayrı düşünülmemesi gerekir. Çağın gereksinimlerini özümseyen bireyler geçmiş ve gelecek ile olan bağı oldukça iyi kurarlar. Bu bağlamda farkındalık kavramı yaşanılan anın değerini algılayabilme üzerine geliştirilen çalışmalarla bütünleştirilen ve birey gelişimini destekleyen bir program halini almıştır.

Kişinin bireysel gelişimini hedefleyen ve bu sayede kendini tanıma, geliştirilmesi gereken davranış becerilerine odaklanma, iletişim, karar verme, empati, öz farkındalık davranış becerilerinin güncel olarak aktarılması önemlidir. Tüm bu durumlar değerlendirildiğinde farklı bir model olma özelliği gösteren, bilişsel proaktif kompetans metodları ile zenginleştirilmiş, eğitsel uygulamaların önemli yer edindiği farkındalık eğitimini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım.

Ertan SIMSEK

Vizyoner Egitim & Danısmanlık

Sepetinizde ürün bulunmuyor.