Şehit Muhtar Bey Cd. No:20/5 Beyoğlu
(0212) 297 74 57
bilgi@vizyonered.com

YAYINCILIK


VİZYONER YAYINCILIK

Vizyoner Yayıncılık, içinde bulunduğumuz çağda toplumları sadece blim ve teknoloji alanlarında değil, kültür, eğitim ve sanat alanında da değer üreten ve rekabete zorlayan bir misyonu ortaya koymaktadır. Bu misyonu da; küreselleşen ve küçülen bir dünyada kendisini farklı, özgün, yüksek nitelikli kültür ve sanat değerleriyle gerçekleştirmektedir.

Yayınevimiz bu alanlardaki birikimlerimizi dışa açmaya, kültür değerlerimizi ve ürünlerimizi evrensel kültüre katmaya çalışmaktadır.

Umuyoruz ki bu çabamız, dünyanın birbirini daha yakından tanımasına, bugün ihtiyaç duyduğumuz ortamın gelişmesine katkıda bulunacak, kültürümüzün derinliği ve zenginliğini uluslararası topluma tanıtma imkanı sağlayacaktır.

Faaliyete başladığımızdan bugüne dek gelişen ülke ve dünya koşullarında sektörün ülke dışına açılması ve uluslararası alanda saygın bir konuma gelmesinde kurumsal katkımız azımsanmayacak değere ulaşmıştır.

Yayınevimizin katkılarıyla birlikte bu alanda şimdiden önemli başarılar elde edilmiştir. Bizim görevimiz sektörün diğer unsurlarına karşı bir rakip olmaktan çıkarıp, yayıncılar, yazarlar, telif ajansları, çevirmenler ve meslek birlikleri ile birlikte uluslararası bir vizyonun oluşmasında öncü ve düzenleyici bir rol üstlenmesini sağlamaktır.

Son yıllarda bu alanda yardımcı ve kolaylaştırıcı bir anlayışla hareket etmiş ve bunun olumlu sonuçları şimdiden alınmaya başlanmıştır. Öte yandan bu misyonumuzun, uluslararası yayıncılık endüstrisine entegrasyonu sağlamak ve yazarlarımızı uluslararası alanda tanıtmakta önemli katkıları olacağına inanıyoruz.

Türkiye, çoğulcu, özgürlükçü, hoşgörülü yüzünü de dünyaya tanıtmak için yoğun bir çaba içindedir ve kuşkusuz bu konuda zorluk ve sıkıntı çekmektedir. Ancak, bunları aşmak konusundaki tutum ve kararlılığımızı, tavrımızı destekleyen geniş bir toplum desteğinin varlığı ve sektörün ulaştığı profesyonellik bizi cesaretlendirmektedir.

Sektörün katkı ve katılımlarıyla ülke yayıncılığını sıçratarak küresel bir sektör haline getirme vizyonu doğrultusunda daha çok bir arada olmamız gerekmektedir. Birlikte çalışmak ve sorunları işbirliği yaparak çözmek için gerekli şartları oluşturmak, iradeyi göstermek temel sorumluluğumuzdur…

Yayınevimiz, değişen dünyanın saygın ve güçlü bir üyesi olma yolundaki yürüyüşünü, eğitimde, sanatta, kültürde, edebiyat ve en önemlisi yayıncılıkta büyük adımlar atarak sürdürecektir.

KİTAPLARIMIZ