Şehit Muhtar Bey Cd. No:20/5 Beyoğlu
(0212) 297 74 57
bilgi@vizyonered.com

SOSYAL BECERİLERİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ


Dünya üzerinde yaşamsal faaliyetlerini sürdüren bireyler;
karakter gelişimine, kabul görmeye, düşünmeye, sorgulamaya, öğrenmeye ihtiyaç duyarlar. Bu çerçevede insan yaşamını anlamlı ve değerli kılmak adına birtakım becerilerin gelişmesi beklenmektedir.

Sosyal Beceriler bu noktada kendini gösteren, toplumca kabul görmüş bir takım davranış örüntülerini de içerisinde barındıran önemli bir kavramdır.

Sosyal becerileri gelişmiş bireyler, kendileri ve çevreleriyle olan etkileşimleri üzerine önemli mesafeler kat eden, edindiği tecrübeler ile birliktelik ahengine entegre olanlardır.

Sosyal Beceriler, bireylerin yaşamları boyunca bir arada yaşamaları için var olan ve toplumca belirlenmiş bir takım davranış örüntüleridir. Bu beceriler, dünya üzerindeki toplumlarda asırlardır devam etmekte ve toplumlara göre çeşitlilik göstermektedir. Söz konusu becerilerin öğrenilmiş davranışları içermesi ve bireylerin bu davranış becerileri ile kendilerini ifade etmesi sebebiyle, insanlar gelişime ilgi duymakta ve önem göstermektedir.

Çağımızda günlük hayata yön veren en temel durumların bile değişme gösterdiğini görecek olursak, şüphesiz ki eğitimin dönüşümü çok daha büyük bir etki gösterir. Bu nedenledir ki, geleceğin dünyasında hayal ve hedefleri şimdiden şekillendirmek üzere yepyeni çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

Kişiye, onun hayal dünyasına, üretkenliğine, araştırmacı kişiliğine bağlı bir eğitim modeli düşlenirken, bu süreçte gelişimi önemseyen bireylerin eğitimi güncellikten ayrı düşünülmemelidir. Bütün bu durumlar göz önüne alındığında Vizyoner bireylerin geleceği  tasarlamaları üzerine hazırlanan, interaktif çalışmalarla bütünleştirilen ve farklı bir model olma özelliğini gösteren eğitim programını güzide kurumunuzla paylaşmaktan mutluluk duyarım.

Ertan ŞİMŞEK

Vizyoner Eğitim & Danışmanlık

Sosyal Becerileri Geliştirme üzerine tasarlanan eğitim içeriğinde öncelikle bireylerde istendik yönde ve olumlu tepkileri meydana getirecek davranışların sürekliliği önemsenir. Bu sebeple önüne geçilmesi gereken birtakım düşünce ve davranışların saptanması, ölçülebilir değerler ile bu davranışların çözüme ulaştırılması eğitim programının önceliğini oluşturmaktadır.

İleriye dönük büyük bir resim çizebilen, insanları ortak bir noktada birleştirebilen, nereye gidileceğini belirten ancak nasıl ulaşılacağını belirtmeyen çevresindeki bireylerin gelişimleri için onlara ilham veren kimseler, sosyal beceri davranışlarını önemseyen bir yapı içerisindedirler.

Bu çerçevede ‘’Sosyal Becerileri Geliştirme Eğitimi’’ çevresi ile entegre olabilen bir birey olma sürecini etkin yönetmeyi, gelişim evrelerinin yaşama uyumunu, istenen davranış düzeylerini arttırmayı konu edinir. Bunun yanında interaktif drama çalışmaları ile desteklenmiş bu eğitim projesi ile bireylerin kendileri ve çevreleri ile olan gelişimini önemsemektedir.

Sosyal Becerileri Geliştirme Eğitimi; insanların birbirleri ile olan iletişim becerilerini, kendilerini ifade edebilme süreçlerini, sahip oldukları hakları ifade edebilme süreçlerini, akademik altyapılarını uyum ve atılganlık becerilerinin etkinliğini önemseyen bir eğitim programıdır.

Günümüz çevrelerinde bireylerin en önemli sorunlarından belli başlı bir takım becerilere sahip olamamasıdır. Diğer bir problem ise birtakım becerilere sahip olan bireylerin bu davranışları göstermemesi veya gösterememesidir. Bu noktada yetersizlik kavramı ortaya çıkmaktadır. Sosyal Becerilerin düzey saptamaları ve bu davranış becerilerinin geliştirilmesi bu noktada karşımıza çıkmaktadır.

İşte tam bu noktada Vizyoner Eğitim & Danışmanlık akademik temelli bir eğitim programı ile, bireylerden beklenen etkin ifade edim yeteneği, kararlılık, inisiyatif sahibi olma, samimiyet sağlama gibi bir takım davranış düzeylerine yönelik bir eğitim programı ile Sosyal Beceri davranış düzeylerine etki edilebilen bireylerin gelişimini amaçlar.

  1. Bu çalışma sosyal anlamda kabul edilebilen davranış becerilerine erişmeyi hedef edinen katılımcılara uygulanmaktadır.
  1. Eğitimin Toplam Süresi 50 Saattir.
  2. Bir Grup İçin Maksimum Katılımcı Sayısı 25 ‘tir.
  3. Bu Eğitim İnteraktif Drama Çalışmalarıyla Zenginleştirilmiştir.
  4. Bu Eğitim 10 Bilişsel Proaktif Kompetans Modelinden Oluşur.
  5. Her Kompetans Modeli 2,5 saat Olarak Uygulanır.