Şehit Muhtar Bey Cd. No:20/5 Beyoğlu
(0212) 297 74 57
bilgi@vizyonered.com

NLP Tekniğiyle Öğrenmeyi Öğrenmek

Yıllarca öğrenmeyi angarya yada işkence olarak görmüş ve öğrenmenin keyifli yanlarını fark edememişiz.

Her geçen gün bilgi hızının artması, teknoloji ve toplum yaşamında meydana gelen değişme ve gelişimlerle

bilgilerin giderek katlandığı günümüzde, öğrenme etkinliğinin sürekli ve etkili kılınması gerekmektedir.

Bireylerin yaşamlarını başarılı bir biçimde sürdürebilmeleri ve yaşam kalitelerini belirli bir düzeye getirerek

arttırabilmeleri öğrenmeyi öğrenme etkinliğinin önemine varmakla mümkündür “Başta okullar olmak üzere

öğrenme etkinliğinin geçtiği her yerde öğrenilen bilginin içeriğini ve onların yanı sıra birçok beceriyi ve

alışkanlığı kazanmak zorundadırlar. İster sınavlara, isterse yaşama hazırlanmak için kalıcı öğrenmeleri

kazanmak zorundayız.

Sihirli Liderler

Eğer lider olmak istiyorsanız en iyi fikirleri bulmalı, uygulamalı ve hayatınız boyunca öğrenmeyi

sürdürmelisiniz, işletmelerde ne yazık ki lider niteliklerine sahip kişilere çok sık rastlanılmadığı için

bürokrasi hastalığı ve tembellik hızla yaygınlaşmaktadır. Bu tehlike karşısında uzmanlar, örgütü geleceğe

taşıyacak kişilerin lider mi yoksa yönetici mi olması gerektiğini uzun zamandır tartışmaktadır.

Pazarlama Dahisi Olun

Ekonomistler, sosyologlar, pazarlama uzmanları, reklâmcılar, akademisyenler, satıcılar ve hatta müşteriler...

Bireylerin mal, hizmet, bilgi ya da teknoloji alışverişi yaptığı her platformda, herkes pazarlamanın

değiştiğinden bahsediyor. Birçokları için bildiğimiz, pazarlama çoktan sona erdi. Koşulları, kanalları,

yöntemleri, felsefesi, ilişkileri değişti. Peki ya klasik pazarlama tahtından indiyse yerine kim geçti? Yeni kral

birçok farklı isme sahip. Kimileri ona neo-pazarlama diyor. Bazıları ise turbo pazarlama diye sesleniyor. Ona

radikal, devrimci, bireysel ya da müşteri odaklı pazarlama diye seslenenler de yok değil. Gerçek adı

bilinmese de, bilinen tek gerçek, yeni kralın eskisine hiç benzemediği... Pazarlamada yaşanan ve ekonominin

tüm alt dallarını etkileyen bu, değişimi izlemek için, çok değil, yirmi yıl geriye bakmak gerekiyor. Bu

dönemde tüm global endüstrilerde yeni, dinamik ve hırslı isimler doğuyor. Sıra dışı pazarlama fikirlerine

sahip bu isimler, kemikleşmiş dev işletmeleri, rahatsız etmeye başlıyor. Rekabet her sektörde kendini daha

sık gösteriyor.

Kişisel Satış

Kişisel satış çok eski çağlardan beri kullanılan bir satış yöntemidir. İnsanların, karşılarındaki kişiye bir ürünü

satmakta veya karşılarındaki bir kişiden bir ürünü almak için sözlü, sözsüz veya semboller yardımı ile

iletişime geçmeleri ile başlamış, asırlarca çeşitli evreler geçirerek bu günkü halini almıştır. Günümüzde artan

rekabet koşulları içinde, ürün veya hizmetlerin pazarlanıp satılması oldukça güçleşmiş ve bir takım

faaliyetlerin yapılması gereği ciddi bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu gereklilik, ürünlerin tanıtımında ve

satışların geliştirilmesinde kişisel satış faaliyetinin önemini giderek artırmıştır. Firmalar, her müşteri ile özel

olarak görüşebilecek, müşterisinin ihtiyacını belirleyip bu ihtiyaçlara kendi ürününün nasıl tatmin ettiğini

gösterecek satış elemanları istihdam edip yetiştirmeye başlamışlardır. İnsan kaynakları içerisinde ne kadar

önemli olduğu ortaya çıkmıştır.

Çalışmamın birinci bölümünde kişisel satış kavramı üzerinde durulmuş, kişisel satışın gelişimi,

pazarlamadaki yeri, amaçları, avantaj ve dezavantajları üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde satış yönetimi

başlığı altında satışçı tedariki ve seçimi, satış elemanında bulunması gereken özellikler üzerinde durulmuş,

satışçıların eğitimi ve satış süreci ve satış elemanının yürütmesi gereken özellikler anlatılmıştır. Üçüncü

bölümde satıcı performansına etki eden ücretlendirme (ödüllendirme) ve denetim üzerinde durulmuş ve

ücretlendirme şekillerinin belirlenmesi ve ücretlendirme yöntemleri incelenmiş ve satıcının denetimi

anlatılmıştır.

Başarı İnsanı

Çocukken büyüdüğünüzde ne olmak isterdiniz? Hiç ünlü bir artist veya farklı biri olmayı düşlediniz mi? Peki,

bir ülke başkanı olmayı? Belki Olimpiyat şampiyonu bir atlet veya dünyanın en zengin insan olmayı

istediniz. Hepimizin hayal ve istekleri vardır. Şüphesiz bunların sadece bir kısmını gerçekleştirebildiniz daha

önemli olan, şu ana dek ne kadar başarılı olduğunuzdan çok, hala gerçekleşmesini beklediğiniz hayal ve

arzularınızın olmasıdır. Zaten bizim istediğimiz de sizin hayallerinizin ve potansiyelinizin farkına varmanızı

sağlamak.

Kişisel Kariyer Yönetimi

Fatih Sultan Mehmet’in Çocukluğundan İtibaren Her Türlü Oyun Ve Oyuncaklarını İstanbul’un Fethi

Üzerine Kurguladığını Biliyor Muydunuz? Hedefi olmayan insan nasıl başarılı olur ki? Yola çıktınız sağa

sola yürüyüp duruyorsunuz. Ama nereye gideceğinize karar vermemişsiniz. Enerjiniz boşa gitmez mi?

Hayatta başarılı mısınız değil misiniz bunu nasıl anlarsınız? Herhalde amaç ve hedeflerinize ne kadar ulaşıp

ulaşmadığınıza bakarak anlarsınız.