Şehit Muhtar Bey Cd. No:20/5 Beyoğlu
(0212) 297 74 57
bilgi@vizyonered.com

FARKINDALIK


Farkındalık, düşünme becerisinin kontrol edeni olmaktır.

Farkındalık, anı yaşamaktır…

Hiç düşündünüz mü? Gün boyunca yaptıklarınızın ne kadarını isteyerek yaptınız? Davranışlarınızın tümünü gerçekleştirirken hepsinin nasıl yapılacağına siz mi karar verdiniz, yoksa her şey daha önceden programlanmış gibi kendi kendine mi gerçekleşti?

Tüm bu süreçlerin kaynağına baktığımızda her şeyin zihinde gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda bilimsel farkındalık kavramı ortaya çıkar. Bilişsel farkındalık bireyin kendi düşünme sürecinin farkında olması, herhangi bir etkinliğe yönelmeden önce gerçekleştireceklerini planlama, planlamaya ilişkin düşüncelerini düzenlemesi, faaliyet tamamlanınca da kişinin sonucun kendi düşünme performansına uygunluğunu değerlendirmesidir.

İşte farkındalık dediğimiz kavram bu çerçevede sorulan soruların cevabını verir.

Farkındalık, insanların kendi bilişsel yapılarının ve öğrenme özelliklerinin farkında olmasıdır. Bireyler yaşamları boyunca gelişime, değisime ve dönüşüme ilgi duymaktadırlar. Bu nedenle bir takım davranış becerilerinin farkındalık düzeylerine doğrudan etki ettiğini söylemek mümkündür.

Söz konusu becerilerin hayata yön vermesi ve geleceği tasarlayan bireylerce yönlendirilmesi açısından hiç şüphesiz ki eğitim olgusunun güncellikten ayrı düşünülmemesi gerekir. Çağın gereksinimlerini özümseyen bireyler geçmiş ve gelecek ile olan bağı oldukça iyi kurarlar. Bu bağlamda farkındalık kavramı yaşanılan anın değerini algılayabilme üzerine geliştirilen çalışmalarla bütünleştirilen ve birey gelişimini destekleyen bir program halini almıştır.

Kişinin bireysel gelişimini hedefleyen ve bu sayede kendini tanıma, geliştirilmesi gereken davranış becerilerine odaklanma, iletişim, karar verme, empati, öz farkındalık davranış becerilerinin güncel olarak aktarılması önemlidir. Tüm bu durumlar değerlendirildiğinde farklı bir model olma özelliği gösteren, bilişsel proaktif kompetans metodları ile zenginleştirilmiş, eğitsel uygulamaların önemli yer edindiği farkındalık eğitimini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım.

Ertan SIMSEK

Vizyoner Egitim & Danısmanlık

Birey, kendi içerisinde ve hemen çevresinde yaşamı boyunca ortaya çıkan degişimlerin farkına varamadığında içerisinde bulunduğu yaşam sıradanlaşmaya başlar. Ve bu durum ortaya çıktığında her gün bir öncekinden farksız olmaz. Bundan dolayı bir sonraki günün anlamlandırılmış olması bir yeniliği ifade eder. Sıradan bir yaşam toplum geneline bakıldığında önemli bir yüzdeyi ifade etmektedir.

Insanlar bu karmaşanın içerisinde günlük problemlere kendini kaptırıp yaşamı çok daha sıradanlaştırmaktadır. Bu evrede duygu ve düşüncelerin özgürlügü yerini kalıplaşmış davranışlara bırakmaktadır. Işte tam bu evrede ortaya çıkması hedeflenen bilinçli farkındalık davranışları kişiye yeni kapılar açmaktadır.

Bu sayede Farkındalık Eğitimi, Swot Analizi ve Johari penceresi bakış açıları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Eğitim içeriğine entegre olarak hazırlanmış olan akademik ölçümlerle bireyin davranış düzeyleri elde edilir. Sonrasında ise sosyal gözlem raporlama uzmanlarının gözlemleri ile yapılmış olan akademik ölçümler Exploro birimi tarafından istatistiki verilere dönüştürülür. Böylece bireylerin gelişimi sayısal verilerle elde edilmiş olur.

Farkındalık eğitimi, var olan eğitimlerden interaktif olma özelliğiyle, bireyi önemseyen, eğitsel uygulamalarla zenginleştirilmiş bir içeriğe sahiptir. Keşif süreci olarak görülebilen bu kavram üzerine bireyler sürekli olarak yeniyi görürler. Keşfeden birey bakış açısını, motivasyonunu ve ilgisini değiştirir.

Günümüz çevrelerinde bireylerin en önemli sorunlarından biri belli başlı bir takım becerilere sahip olamamasıdır. Diger bir problem ise birtakım becerilere sahip olan bireylerin bu davranışları göstermemesi veya gösterememesidir. Bu noktada yetersizlik kavramı ortaya çıkmaktadır. Sosyal Becerilerin düzey saptamaları ve bu davranış becerilerinin farkındalık ile geliştirilmesi önem taşır.

Işte tam bu noktada Vizyoner Eğitim & Danışmanlık bilimsel çalışmalar ile gözleme dayalı teknikleri bir araya getiren bir eğitim programı ile kendini tanıma yolculuğuna karar veren bireylerin davranışlarını istendik yönde değiştirme adına rehber olma kavramını önemseyen bir eğitim programı ile bu bireylerin hem kendileri hem de çevreleriyle olan etkileşimlerini arttırmayı amaçlar.

  1. Bu çalışma kendini tanıma sürecini önemseyen tüm bireyleri kapsamaktadır.
  2. Eğitimin Toplam Süresi 12 Saattir.
  3. Bir Grup Için Maksimum Katılımcı Sayısı 20 ‘tir.
  4. Bu Eğitim Interaktif Drama Çalışmalarıyla Zenginleştirilmiştir.
  5. Bu Eğitim 6_Bilissel Proaktif Kompetans Metodundan Olusur.
  6. Her Kompetans Metodu 2 saat Olarak Uygulanır.
KOMPETANS METODLARI OTURUM BAŞLIĞI
1. Kompetans Metodu Johari Penceresi ve Swot Analizi
2. Kompetans Metodu Öz Farkındalık
3. Kompetans Metodu Güven
4. Kompetans Metodu Duygu Yönetimi
5. Kompetans Metodu Karar Verme
6. Kompetans Metodu Fiziksel Farkındalık