Şehit Muhtar Bey Cd. No:20/5 Beyoğlu
(0212) 297 74 57
bilgi@vizyonered.com

YÖNETİM EĞİTİMLERİ


– Temel Yönetim Becerileri

– Astların Yönetimi Ve Verimliliğini Arttırma Teknikleri

– Arttırma Teknikleri

– Radikal Yönetim

– Çalışma Yönetimi

– Etkin Ekip Yönetimi

– Liderlik Becerileri Geliştirme

– Vaka Çalışmaları ile Koçluk Becerisi Geliştirme (coaching)

– Delegasyon Becerileri

– Değişim Yönetimi

– Oluşumculuk ve İnovasyon Geliştirme Teknikleri

– Başarı için Stratejik Planlama ve Yönetim

– Krizi Etkin Yönetme

– Problem Çözme ve Etkili Karar Verme Teknikleri

– Yönetimde Sayısal Karar Alma Teknikleri

– Yöneticiler için Etkin Zaman Kullanımı Yönetimi

– Yöneticiler için Etkin Toplantı Yönetimi

– İş Planlama ve Yönetimi

– Proje Yönetimi

– Üretim Planlama ve Stok Yönetimi

– Satınalma Yönetimi ve Satınalma Süreçleri

– Satınalma – Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

– Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Depo Yönetimi

– Dağılım Kanalları Yönetimi

– Topluluk Önünde Konuşma,

– Hitabet Teknikleri

– Diksiyon ve Drama Eğitimi

– Duygusal Zeka

– Hızlı ve Etkin Okuma Teknikleri

– Kurum Kültürü ve kimliği

– Kurumsal İletişim Becerileri

– Motivasyon Teknikleri

– Üst Düzey Yöneticiler İçin NPL

– Yeni Bin Yılın Perakendecilik Stratejisi

– Marketlerde Satış Arttırıcı Çabalar

– Perakende Mağazacılık

– -Etkin Satış Teknikleri

– Mağaza Atmosferi, Raf ve Kategori Yönetimi

– Marketlerde Fiyatlandırma

– Ticari Promosyon

– Müşteri İlişkilerine Göre Pazarlama Yönetimi

– Modern Pazarlamada Marka Yönetimi

– Mağazada Müşteri Karşılama, Etkin Davranışlar

– Olumsuz Duygularla Baş Etme

– Mağazacılıkta İş Değerleme ve Ücret Sistemi

– Oryantasyon Eğitimi

– Servis Kültürü Oluşturma

– Konaklama İşletmelerinde Ön Büro İşlemleri ve Yönetimi

– Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon

– Turizm İşetmelerinde Maliyet Analizleri

– Yiyecek İçecek Yönetimi ve İşetmeciliği

– Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi

– Konaklama İşletmelerinde, Odalar Bölümü Yönetimi

– Ziyafet ve İkram Yönetimi

– Menü ve Yönetimi

– Hizmette ve Serviste Mükemmellik

– Profesyonel İmaj

– Çalışanlar İçin Duygusal Zeka ve İletişim Becerileri

– Telefonla Etkili Konuşma

– Serviste Stres Yönetimi

– Zaman Yönetimi

– Motivasyon Yönetimi

– Stres Yönetimi

– Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi