Şehit Muhtar Bey Cd. No:20/5 Beyoğlu
(0212) 297 74 57
bilgi@vizyonered.com

HİZMET İÇİ İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ


İnsan kaynakları yönetimi tarafından kullanılan ve bu kaynakların etkinliği için önemli olan kriterlerin personel performansı, tatmini ve sağlığından oluştuğu söylenebilir. Söz konusu kriterlere ilişkin göstergeler ise, insan kaynaklarının verimliliği ve iş yaşamının niteliği bakımından, işletmenin mevcut durumunun görülmesini sağlar. Devamsızlık, personel devri, performans, iş kazaları ve meslek hastalıkları, müşteri şikâyetleri, bireysel ve toplu iş uyuşmazlıkları gibi göstergelerdeki yüksek oranlar insan kaynakları açısından bir takım hususların iyi gitmediğinin belirtisidir. Bu oranların yüksek olması çeşitli nedenlere bağlı olabilir ve durum maliyetleri yükselteceği gibi verimliliği de olumsuz yönde etkileyecektir.  İnsan kaynakları danışmanlığı gösterge oranlarının yüksek olmasına yol açan nedenleri araştırarak, giderilmesi yolundaki çalışmalarıyla kaynakların etkinliğini sağlamaya çalışır.

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ

– Personel Seçimi ve Yetkinliğe Dayalı Mülakat Teknikleri

– İnsan Kaynaklarında Kişilik Envanteri

– İş Analizi

– Performans Yönetimi ve Performans Değerleme

– İş Değerlemeye Bağlı Ücret Sistemi

– Ödül Teşvik Sistemleri

– Eğitim İhtiyaçları Analizi

– Eğitim Planlama ve Program Geliştirme

– Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

– Eğitimcinin Eğitimi

– Kariyer Planlama Teknikleri

– SSK Kanunu ve Uygulamaları

– Çalışma Mevzuatında Hukuki İhtilaflar ve Çözüm Yolları

– İnsan Kaynakları Yöneticileri İçin İş Hukuku Bilgileri

– İş Başı Eğitim (Oryantasyon) Teknikleri

– Personel Yönetimi, Özlük İşleri Bordrolama

– KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMLARI

– TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

– TS EN ISO 9001:2008 0ç Tetkikçi Eğitimi

– ISO 22000 HACCP Gıda Güvenli Yönetim Sistemi

– ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

– OHAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

– Toplam Kalite Yönetimi

– Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi

– Yangın Eğitimi

– Acil Durum Eğitimi

– Temel Afet Bilinci Eğitimi

– Trafik Kazalarına Müdahale ve Oto Yangınları

– Tehlikeli Kimyasallar

– 6 Sigma

– İstatistiksel Proses Kontrol

– 5 S

– İş Yerini Düzenleme ve Ergonomi

– İç Müşteri Memnuniyeti

GÜVENLİK YÖNETİMLERİ

– Güvenliğin Unsurları (Kişisel, Bina, Döküman, Ulaşım Güvenliği) ve Hareket Tarzları

– Genel Güvenlik

– Şahsi Güvenlik, Tehdit, Şantaj, Giriş Çıkış Kontrol Sistemleri ve Mekan Arama

– Sanayi ve Bilgi Casusluğu

– Elektronik Güvenlik, Elektronik Sistem Tasarımı, Bubi Tuzakları, Bomba İhbarına Karşı Tutumlar

– Bomba İhbarında ve Yangında Tahliye

– Sabotaj, Suikastlar, Olay Yeri İncelemesi, Yangın Güvenliği

– Önemli Kişilerin Korunması, Grup ve Para Nakli

– Risk Analizi, Riski Giderecek Yöntemler

– Taşınmaz ve İş yerlerinin Neye Göre (Terör, Personel, Yerel Halk, Şahıs Firmaları vb.) Risklerin

– Olduğunun Belirlenmesi

– Mevcut Güvenlik Elemanlarının Eğitimleri, Talimat ve Raporları