Şehit Muhtar Bey Cd. No:20/5 Beyoğlu
(0212) 297 74 57
bilgi@vizyonered.com

Nlp Öğreniyorum Konu 4 Temsil Sistemi ve Öğrenme Süreci

Temsil Süreci ve Öğrenme Süreci

 

 

 

Doğal olduğu yerler

 

·      İyi Giyinir

·      Ayrıntıları ve Renkleri Hatırlar

·      Okuma, yazma, kanıt okuma

 

Doğal olduğu yerler

 

·      İnsanların Yüzünü hatırlama (ama adlarını unutma)

·      Yazılarda görünen isimleri unutma

·      Zihinsel (görsel)işaretleri oluşturma

 

Problem çözme yolları

 

·      Talimatları okuma, problemleri listeleme

·      Düşünceleri düzenlemede grafiksel malzeme hazırlama

·      Akış kartları kullanma

·      Kağıt üzerinde grafiksel çalışmaları görme ve akıl gözünde canlandırma

 

Değerlendirme ve Test etme

İhtiyacı

·      Görsel / Yazılı Testler

·      Araştırma raporları

·      Yazılı raporlar

·      Grafiksel gösterimler

 

En iyi öğrenme Yolları

·      Not Alma, liste yapma

·      Öğrenilecek bilgileri okuma

·      Kitaplar, video filmleri, filmler ve basılı malzemelerle öğrenme

·      Bir gösteriyi izleme

 

 

 

Okuma/Çalışma özellikleri

·      Eğlenme ve dinlenme için okuma

·      Uzun süre çalışabilme

·      Çalışma sırasında sesiz ortam

·      Hızlı okuma

·      Kelimelerin sesinden ziyade yazılı şeklini hatırlama

 

 

Okuldaki güçlükleri

·      Ne yapılacağını görmeden hareket etme

·      Gürültülü ve hareketli bir çevrede çalışma

·      Ses akort etme

·      Görsel resim ve malzeme olmadan öğretmeni dinleme

·      Öğretmenin hoş olmayan görüntüsü ile ilgilenme

·      Sıkıcı ve süslenmemiş sınıfta çalışma

·      Konsantrasyonu bozan floresan ışığı altında çalışma

 

 

İşitsel Temsil Sistemi : Konuşan Dinleyen

 

 

Doğal olduğu yerler

 

 

·      Doğaçlama konuşma-ayaküstü düşünme

·      Karşılaştığın insanların yüzlerini unutma ama adlarını hatırlama

·      Kelimelerle ve dille çalışma

·      Hafif sesli ortamlar

Problem çözme

yolları

·      Lehte-aleythe konuşma

·      Seçenekler hakkında konuşma

·      Bir durumda ne yapılacağını durumu yaşayanlara sorma

·      Hedefi söz ile ifade etme

·      Sözlü tekrarlama

 

 

En İyi Öğrenme Yolları

 

·      Yüksek sesle konuşma

·      Bir öğretmeni dinleme

·      Küçük ve büyük grup tartışması yapma

·      Ne öğrendiğinin birileri tarafından sorulması

 

 

Okuma Çalışma Özellikleri

 

·      Diyalog ve oyunları (piyesleri) okuma

·      Karşılaştırma için içten ve dıştan seslendirme

·      Okurken, ne olduğu hakkında kendi kendine ve başkalarına sorma

·      Yeni kelimeleri seslendirmede başarı

 

 

Okuldaki

Güçlükler

 

·      Hızlı okuma, görsel öğrencilerden daha yavaş okuma

·      Uzun sürede sessizce okuma

·      Okuma yönlendirmeli, resimleri umursamama

·      Okunması ve yazılması gereken zamana bağlı testler isteme

·      Sessizleştirilmiş ortamda aşama konuşmayı beklememe

·      Anlamlı ayrıntıları görme

 

Kinestetik Temsil Sistemi : Hareket Halinde Olanlar

 

 

Doğal olduğu yerler

 

·      Spor, dans

·      Macera, yarışma, meydan okuma

·      Koşu, atlama, zıplama, yuvarlanma

·      Geniş motor kuvvetleri kullanılan aktiviteler

 

 

Problem çözme yolları

 

·      Harekete geçmek, sonuçlar odaklı planlama

·      Büyük fiziksel aktiviteleri içine alan çözümler aramak

·      Küçük gruplar içinde ya da teker teker problemler çözmek

 

 

Değerleme ve test etme ihtiyacı

 

·      Performans temeli

·      Öğrencilerin ne öğreneceğini göstermek

·      Uygulama seviyesi nasıl yapılacağını göstermeyi tercih etmek

 

 

En iyi öğrenme yolları

 

·      Yapmak, el yapımı, gösteri, yaşam örnekleri yaklaşımlarından yardım almak

·      Öğrenme amaçlı arazi gezileri

·      Küçük grup tartışmaları

 

 

Okuma / Çalışma Özellikleri

·      Hangi kitapları okumak

·      Action odaklı kitapları okumak

·      Eğlenceli kısımlarından ziyade fonksiyonlu, anlamlı kısımları okumak

·      Çalışmak için yatağa ya da düz bir yere uzanmak

·      Araya kısa periyodlu bir şeyler serpiştirerek çalışmak

 

 

Okuldaki güçlükleri

 

·      Okunaklı el yazısı kullanarak kişiler arası beceriler kazanmak

·      Hala oturuyor olmak

·      4 dakikadan daha fazla süre dersi dinlemek

·      Heceleme

·      Yapılan şeyleri hatırlayarak, duyma yada görme olayı olmaksızın tekrar aramak

·      Fiziksel hareket olmadan duyguları ifade edebilmek

 

El ile öğrenenler : Duyarlı Hissedici, Dokunmacı Öğreneneler

 

 

Doğal olduğu yerler

 

·      Kişiler arası ilişki becerisi insanların duygularına katılma

·      Sözel olmayan iletişimi okuma

·      İnce hareket, grafik, el sanatı, ince yazı, sanat yazısı faaliyeti

·      Sıcak, soğuk, koku gibi çevre değişmelerini fark etme

 

Problem çözme yolları

 

·      Şayet şöyle olursa bu nasıl hissedilir diye düşünme

·      Sorun ve çözümü konusundaki hisleri paylaşmak için insanlarla konuşma

·      Doğru olduğunu hissederse bir çözüm uygulama

·      Kendi burnu doğrultusunda gitme

 

 

Değerleme ve test

etme ihtiyacı

 

·      O kişi hazır olduğunda ya da rahat olduğunda testi kabul edin ya da yerine getirin icra edin

·      O öznel olabildiğinde en iyi test uygulanır. Sorularla deneyin

·      Kitabı açın, basıncı düşürün

 

 

En iyi öğrenme yolları

 

·      Öğretmeni sevme ve sayma

·      Hoş, konforlu ve güvenli bir sınıf ve çevre iklimine sahip olma

·      Eline aldığı şeylerle çalışmayı sevme

·      Kendi hızı ile ilerleme

·      Sınıfta aldığı noktaları evde tekrar yazma

 

 

 

Okuma / Çalışma

Özellikleri

 

·      Zevkle okuma ve ondan duygulanma

·      İstediği şeyleri okuma ve okuyacağı şeyleri seçmeyi sevme

·      Tarihi, romantik ve hayat hikayelerini tercih etme

·      Hoş ortamlarda daha iyi çalışma

 

 

 

Okuldaki Güçlükleri

·      Duyguların incindiğini öğrenme

·      Öğretmenin yönlendirmesi ve onayı olmadan başarma

·      Sıcak bir şekilde döşenmemiş bir sınıfta çalışma

·      Kendisini sevmeyen insanlarla çalışma

·      Kişiler arası ilişkileri zayıf bir öğretmenin sınıfında olma

·      Eşyalara dokunma , hissetme, değiştirme ihtiyacı

 

 

Bu bölümde biraz teorik bilgi vereceğim. Sıkılır gibi oldunuz ama olsun. Pratik bilginizle birleştirince güzel sonuçlar alırsınız. İnsanların hayata bakış tarzı farklı farklıdır. Öyleyse öğrenme tarzı da farklı olmalıdır. Bu farklılıkların kişilerin zeka ve beyin tipini öğrenme stilini ve buna bağlı olan temsil sistemini ifade etmektedir.

 

Bu satırları yazarken ve kitabı baskı haline getirmeye çalışırken on dakikalık dinlenmem esnasında haberleri izliyordum. Milli Eğitim Bakanlığı artık demode olmuş ezberci kuramcı eğitim değil, öğrencilerin öğrenme stillerine uygun bir eğitim öğretim sisteminden bahsediyordu. Bu açıklama şu gerçeği ortaya çıkarıyor.

Başarısız öğrenci yoktur, kendi öğrenim stiline uygun öğrenmeyen veya öğretilmeyen öğrenci vardır.

      Bizler %1 tat alarak, %1,5 dokunarak % 3,5 koklayarak, %11 işiterek, %83 görerek öğreniriz.

 

Okuduklarımızın %10’ unu

İşittiklerimizin %20’sini

Gördüklerimizin %30’unu

Hem görüp hem işittiklerimizin %50’sini

Davranışlarımız ile birlikte söylediklerimizin %90’ını hatırlarız.

Çocukluğundan iyice bunalmış sinir katsayısı oldukça yükselmiş bir aile yanıma geldi. Yaklaşık yarım saat çocuklarını şikayet ettiler. Ama nasıl hararetli anlatıyorlar inanamazsınız. Danışmanlık gibi bir vasfım olmamış olsa aile ile oturup bende çocuğa kızacak sinirlenecektim herhalde. Sonra aileyi biraz sakinleştirdikten sonra en çok şikayet ettikleri konuları tek tek dinlemeye başladım. Oğlumuz bizi dinlemiyor, ne diyorsak bir kulaktan girip diğer kulaktan ve çok başarısız bir durumu var okulda. Ailenin sözlerinden çocuklarını analiz etmeye bile gerek yoktu. Mesele rahatlıkla anlaşılmıştı. Çocuklarının işitsel olmadığı ortadaydı. İyi de işitsel değilse başarılı olması için temsil sisteminin ne olduğunu bilmek gerekiyordu.

Çocuklarıyla görüşmek istediğimi söyledim. Ertesi gün aynı saate bu sefer yaramaz dedikleri çocuklarıyla ‘birlikte firmaya geldiler’ ve görüşmenin ilk on dakikasında çocuklarının temsil sisteminin görsel olduğunu anladım. Ama ben ilk önce çocuklarını tanımaları açısından anne ve baba ile çalışmaya başladım. Daha sonra Ahmet isimli çocukları ile öğrenmeyi öğrenme noktasında çalışmaları yürüttüm.

Netice mi? Aile çok mutlu, Ahmet Liseyi sınavdan aldığı puan ile ilk tercihi olan Galatasaray Lisesine girdi.

 

Temsil Sistemi Nedir?

 

Öğrenmede nasıl kullanılır:

 

İyi de temsil sistemi temsil sistemi deyip durduk. Bunlar nedir nasıl kullanılır?

 

Öğrenmekte zorlanan biri kendi öğrenim tarzının dışında öğrenmeye çalıştığı için zorlanmaktadır. Eğer kendi öğrenme tarzını bilirse daha hızlı kolay ve akıcı öğrenir. Öğrenme tarzımızda beynimizin çalışma tarzına bağlıdır. Kişi doğuştan getirdiği özelliklerle sonradan kazandığı eğilimler birleşince o kişinin beyin modeli ortaya çıkıyor. Aşağıda vereceğim temsil sistemleri açıklamalarında iyi öğrenen ve algılayan kişi:

 

Kendinin baskın temsil sisteminin hangisi olduğunu,

Bu gücü nerde ve nasıl kullanacağını

Nasıl bir öğrenme stratejisi geliştirebileceğini iyi bilir.

 

Görsel Temsil Sistemi: (gördüğüne inananlar)

İşitsel Temsil Sistemi: (Konuşan dinleyen )

Kinestetik Temsil Sistemi: (Hareket halinde olanlar. El ile öğrenenler. Duyarlı, Hissedici, dokunmacı öğrenenler)

 

Tekrar edecek olursam. Her insanın temsil sistemi ayrı olduğu için öğrenme biçimi de farklıdır. Her insan dokunsal işitsel ve görsel öğrenebilir. Ancak baskın olan temsil sistemi hangisi ise öğrenme biçimi daha kolay olur. Şimdi bunları biraz daha açarak sizlerin de basit soru ve yöntemlerle iletişim de olduğunuz kişilerin temsil sistemini kolayca tespit edebilirsiniz.

 

 

 1

0 Comments