Şehit Muhtar Bey Cd. No:20/5 Beyoğlu
(0212) 297 74 57
bilgi@vizyonered.com

PERAKENDECİLİK DANIŞMANLIĞI


En geniş anlamıyla takasla birlikte başladığı söylenebilir. Daha dar anlamda ticari bir etkinlik biçimini kazanması ise seyyar satıcıların ürünlerini dolaşarak sattığı ve ilk pazaryerlerinin kurulduğu birkaç bin yıl önceye değin uzanır.

Öteki birçok işte olduğu gibi yoğun bir rekabete dayanan perakende satış sektöründe işyerlerinin kapanması oldukça sık görülür. Asıl rekabet fiyat düzeyinde ortaya çıkarsa da satış yerinin uygunluğu, ürünlerin seçimi ve sergilenmesi, işyerinin çekiciliği gibi fiyat dışı öğelerle güvenilirlik, tanınmışlık gibi etkenler de önemli rol oynar. Rekabetin perakendicilikteki alışılmış ürün sınıflamalarını yıkması nedeniyle, işyerlerinin büyük çoğunluğu adlarının çağrıştırdığı alanların dışında da bir dizi ürün sunar.

Perakendicilikte internet üzerinden satış, satış makineleri, belli malda ya da alanda uzmanlaşmış mağazalar, büyük mağazalar, süpermarketler ve indirimli satış mağazaları gibi çok değişik perakende satış biçimlerinin ortaya çıkmış olmasına karşın, perakendiciliğin özü temelde değişmemiştir. Bu da uygun malın, uygun yerde, çekici ve göz alıcı bir biçimde sunularak uygun fiyata satılmasıdır.

Perakende sektöründe uzun yıllar yer almanın verdiği tecrübelerimizi, sektöre yeni giren firmalara markalaşma sürecinde yol göstererek paylaşmayı hedefliyoruz. Bu amaçla verdiğimiz hizmetler;

  • Piyasaya yeni girecek ürünün, müşteri hedef kitlesine yönelik talep analizini yapmak.

  • Mağazalaşma sürecindeki stratejiyi belirleyerek, mağaza konseptinin oluşturulmasında mimari ekibe danışmanlık yapmak.

  • Markalaşma sürecinde veya mağazalaşma aşamasında ihtiyaç olan nitelikli personelin seçiminde, eğitiminde ve ihtiyaca yönelik kadronun oluşumunda görüş bildirmek.

  • Mağazalaşma sürecinde doğru lokasyonun tespiti, ( Cadde Mağazaları ve Alışveriş Merkezleri) ve bu tespite uygun kiralama görüşmelerinin yürütülmesi.

  • Markanın konumlanması için gerekli reklam kampanyaları ve kurumsal kimlik çalışmalarına danışmanlık yapmak.