Şehit Muhtar Bey Cd. No:20/5 Beyoğlu
(0212) 297 74 57
bilgi@vizyonered.com

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI


Günümüzde işletmelerin mamul ve hizmet üretimini gerçekleştirmek amacıyla kullandıkları insan kaynağı, üretim sürecinin hem olmazsa olmaz bir parçasıdır, hem de üretimin aynı zamanda hedefidir. Dolayısıyla bir işletmenin, maddi kaynakları ne kadar sağlam olursa olsun, insan kaynakları yeterli etkenliğe sahip değilse başarı şansı düşük olacaktır.  Bu açıdan bakıldığında insan kaynakları danışmanlığının iki temel amacının olduğu söylenebilir: verimliliği artırmak ve iş yaşamının niteliğini yükseltmek. İnsan kaynakları danışmanlığı personel ile ilgili çeşitli kriterleri kullanarak gerek verimlilik gerek iş yaşamının niteliği üzerinde olumlu gelişmelerin elde edilmesini sağlar.

İnsan kaynakları yönetimi tarafından kullanılan ve bu kaynakların etkinliği için önemli olan kriterlerin personel performansı, tatmini ve sağlığından oluştuğu söylenebilir. Söz konusu kriterlere ilişkin göstergeler ise, insan kaynaklarının verimliliği ve iş yaşamının niteliği bakımından, işletmenin mevcut durumunun görülmesini sağlar. Devamsızlık, personel devri, performans, iş kazaları ve meslek hastalıkları, müşteri şikâyetleri, bireysel ve toplu iş uyuşmazlıkları gibi göstergelerdeki yüksek oranlar insan kaynakları açısından bir takım hususların iyi gitmediğinin belirtisidir. Bu oranların yüksek olması çeşitli nedenlere bağlı olabilir ve durum maliyetleri yükselteceği gibi verimliliği de olumsuz yönde etkileyecektir.  İnsan kaynakları danışmanlığı gösterge oranlarının yüksek olmasına yol açan nedenleri araştırarak, giderilmesi yolundaki çalışmalarıyla kaynakların etkinliğini sağlamaya çalışır.

Herhangi bir örgütsel veya çevresel bir ortamda insan kaynaklarının işletmeye, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde, yasalara da uyularak, etken yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaları içeren insan kaynakları danışmanlığı; planlama, kadrolama, değerleme, ödüllendirme, yetiştirme-geliştirme, endüstri ilişkileri ve koruma gibi işlevlerden oluşur. Yine, işletmeye gerekli insan kaynağını sağlamanın ve bu kaynaktan en etkin ve verimli bir şekilde yararlanmanın yol ve yöntemlerini gösteren insan kaynakları danışmanlığına ilişkin çalışmalar personel seçimi ve yerleştirme, ücretlerin tespiti, performans değerleme, kariyer planlama, terfi ve atama, öneri geliştirme, ödüllendirme ve cezalandırma, personel güvenliği ve sağlığı gibi konular üzerinde durur.

Danışmanlık İçeriği

İNSAN KAYNAKLARI SİSTEMLERİ
 1. İLAN HAZIRLAMA
 2. PERSONEL PLANLAMA
 3. ORGANİZASYON ŞEMASI
 4. ORGANİZASYON EL KİTABI
 5. İŞ TANIMLARI
 6. İŞ GEREKLERİ
 7. İŞE ALMA YÖNETMELİĞİ
 8. İŞTEN ÇIKIŞ YÖNETMELİĞİ
 9. İŞ ANALİZİ
 10. İŞ DEĞERLEME
 11. ADAY HAVUZU OLUŞTURMA
 12. ORYANTASYON YÖNETMELİĞİ
 13. ROTASYON YÖNETMELİĞİ
 14. ETİK ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 15. DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
 16. ÖDÜLLENDİRME YÖNETMELİĞİ
 17. ÖNERİ GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
 18. TAŞITLAR YÖNETMELİĞİ
 19. PERSONEL SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
 20. TOPLANTI VE ORGANİZASYON YÖNETMELİĞİ
 21. KIYAFET YÖNETMELİĞİ
 22. PERSONEL YÖNETMELİĞİ
 23. YAZIŞMA VE RAPORLAMA YÖNETMELİĞİ
 24. KURALLAR/NORMALAR
 25. MÜLAKAT
 26. KİŞİLİK VE GENEL YETENEK TESTLERİ HAZIRLAMA VE KULLANMA
 1. TERFİ VE ATAMA SİSTEMİ
 2. KARİYER PLANLAMA
 3. TAKIM TEMELLİ PERFORMANS DEĞERLEME VE ÖLÇME; 360 DERECE PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLEME
 4. PERSONEL GENEL ENVANTERİ OLUŞTURMA
 5. YÖNETİCİ BECERİ ENVANTERİ OLUŞTURMA
 6. PERSONEL DOSYASI OLUŞTURMA
 7. PERSONEL DEĞİŞİM HIZINI TAKİP ETME
 8. PERSONEL DEVAM ORANINI BELİRLEME
 9. YENİDEN YERLEŞTİRME PROGRAMI/GELECEK TEPE YÖNETİM EKİBİ BELİRLEME VE PLANLAMA
 10. PERSONEL KİMLİK KARTI
 11. NORM KADRO TESPİTİ
 12. BİLGİ AKIŞ SİSTEMİ
 13. İŞ AKIŞ SİSTEMİ
 14. ÜCRET SİSTEMİ
 15. PERSONEL TATMİN ARAŞTIRMASI
 16. MOTİVASYON GELİŞTİRME PROGRAMI
 17. BELİRLİ SÜRELİ/BELİRSİZ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ
 18. ZİMMETLEME SİSTEMİ
 19. KÜTÜPHANE KULLANIM YÖNETMELİĞİ
 20. PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ
 21. EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ
 22. EĞİTİMİN İŞE KATKISINI TEST ETME
 23. EĞİTİM ORGANİZASYONU/EĞİTİM VERME
 24. VERİ BANKASI OLUŞTURMA