Şehit Muhtar Bey Cd. No:20/5 Beyoğlu
(0212) 297 74 57
bilgi@vizyonered.com

CAREERART


VED ACADEMY’ nin yenilikçi çözümlerinden biri olan iş yaşantısında başarılı ve mutlu olmak isteyen bireyleri için profesyonel hayata yepyeni bir soluk getiriyor.

Günümüzde artan rekabetle birlikte iş hayatında başarılı olmak için eski trendler pek fazla çözüm üretemezken CareerArt hayatınıza ve mesleki çalışmalarınıza en etkin şekilde devam etmenizi sağlıyor. Bu yaklaşım mesleğiniz ne olursa olsun sizi daha atılgan, dışa dönük, proaktif ve yenilikçi kılıyor. Dahası iş ve özel hayat arasında bir tercih değil bir uzlaşma imkanı sunuyor.

İş hayatınızda başarıyı, bilinçli ve planlı şekilde sağlamak, bulunduğunuz çevrede ön planda olmak dahası başarıyı sosyal ve mesleki yönden yakalamak istiyorsanız CareerArt yaklaşımını tanımalısınız…

Kariyerinde zirveyi hedefleyen bireylerin amaç, yetki ve sorumlulukları dairesinde bireysel ve kurumsal ilişkilerini gözeten, sürekli mesleki gelişimlerini sürdüren, riski yöneten, işinin netliğini ve üretkenliğini sürdürebilen, bireysel kontrol ve denetimini gerçekleştirebilen, iletişimlerini sürekli güçlendiren optimum yetenekli proaktif  bireyler olmaları gerekmektedir.

Sadece mesleki deneyimlerle değil, sosyal ve mental yeteneklerle kariyerini geliştirmeyi amaçlayan kişiler için akademik veriler ışığında  hazırlanmış prokatif ‘CareerArt’ eğitiminin tüm katılımcılar için faydalı olmasını temenni ederim.

Ertan ŞİMŞEK

Vizyoner Eğitim & Danışmanlık

CareerArt, aynı temalı diğer eğitimlerden interaktif olma, bilimsel temellerle hazırlanma, deneyimleri harmanlama, esnek çözümlemeler ve farklılığı esas alma yönleriyle ayrılırken, sürecin etkili işlemesiyle de bu eğitim bir rol model olacak, bundan sonra yapılacak benzeri çalışmalara örnek teşkil edecek, Sürekli Eğitim Merkezleri arasında bir ilki gerçekleştirecektir.

CareerArt, kişilerin mesleki bilgilerinin yanı sıra; her gün gerçekleşen yeniliklere ayak uydurmasını kolaylaştıran, yeteneklerinin deneyimleri ve mesleki planlamaları doğrultusunda geliştiren sosyal yönden sağlıklı mesleki bağlar kurmasını sağlayan, sahip olduğu bilgileri etkin bir biçimde kullanan ve kriz anlarında farklı çözümler üreten bireyler olarak kariyerinde başarıyı  yakalamasını sağlamaktadır.

Yaptığımız araştırmalarda başarılı kariyer sahiplerinin, kendine ve çevresine güven duyan, sosyal ilişkileri güçlü, kendini ve fikirlerini iyi ifade eden,farklı yöntemler geliştirebilen, bilgi paylaşım kanallarını yönetebilen, bilgilerini anında yönteme dönüştüren, sıra dışı yaklaşımlar sergileyen ve farklılığı arayan bireyler olduğu saptanmıştır.

Bu çerçevede Vizyoner Eğitim & Danışmanlık Kariyerini başarılı bir biçimde geliştirmeyi  hedefleyen bireyler için öğrendiği ve sahip olduğu bilgileri etkin bir biçimde davranışa dönüştürecek proaktif yöntemler geliştirecekleri interaktif bir eğitim programı planlamıştır.

  1. Eğitim İnteraktif Drama Çalışmaları ile zenginleştirilmiştir.
  2. Eğitim 10 Proaktif Kompetans Modeli’ nden oluşmaktadır.
  3. Her Kompetans Modeli Süresi 2,5 Saattir.
  4. Eğitimin toplam süresi 25 saattir.
  5. Her oturum için en yüksek fazla sayısı 20 dir.

Atılgan, Sosyal, Empatik, Dışadönük, Kollektif, Planlı, Yenilikçi, Üretken, Proaktif