Şehit Muhtar Bey Cd. No:20/5 Beyoğlu
(0212) 297 74 57
bilgi@vizyonered.com

ATILGANLIK


İlk kez 1966’da Wolpe ve Lazarus tarafından telaffuz edilen, duyguların ve hakların net olarak ifade edimi olarak gösterilen ‘Atılganlık’ Kavramı 1980’li yıllarda ülkemizde akademik literatürde yerini almaya başlamıştır.

Bu bağlamda Vizyoner Eğitim Danışmanlık, Atılganlık Kavramına yepyeni bir soluk getirerek bir eğitim programı ile sıradışı bir çalışma stili ortaya koymayı başarmıştır.Bireylerde daha çok girişkenliği, dışa dönüklüğü geliştiren ve bir metodoloji özelliği taşıyan Atılganlık Eğitimi özgün içeriğiyle dikkat çekmektedir.Atılgan davranış biçimi insan ilişkilerinde eşitliği gözetir ve gereksiz endişelerden arınmış bir şekilde, kişinin kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilmesini, kendisini savunabilmesini, duygularını dürüstçe ve rahatlıkla ifade edebilmesini ve başkalarının haklarını çiğnemeden kendi haklarını kullanabilmesini mümkün kılar.

  Dünya’da hemen hemen tüm sektörlerde her geçen gün gelişim değişimle birlikte devam etmektedir. Bu değişim sektörlerinden biri eğitimdir. Günlük hayata yön veren en temel durumların bile değişme gösterdiği bu dünyada Şüphesiz ki eğitimin dönüşümü çok daha etki gösterir. Bu nedenledir ki, geleceğin dünyası bireye tamamen dönük,  her daim güncel olmalıdır.

  Kişiye, onun hayal dünyasına, üretkenliğine, araştırmacı kişiliğine bağlı bir eğitim modeli düşlenirken, bu süreçte bireyin kendine yaptığı yatırımın gerekliliği de güncellikten ayrı düşünülmemelidir. Klasik öğretim anlayışının yanında, çağın gereksinimlerini özümseyen, bireye etki eden, teknolojiyi yaşamla birleştiren bir yönetim anlayışı ancak gelişen dünyaya ayak uydurmakla mümkündür. Bütün bu durumlar göz önüne alındığında Atılgan bireylerin geleceği üzerine hazırlanan, interaktif çalışmalarla bütünleştirilen farklı bir model olma özelliğini gösteren ‘’Atılganlık Eğitimi’’ eğitim programını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım.

  Ertan ŞİMŞEK

  Vizyoner Danışmanlık

  Vizyoner Eğitim & Danışmanlık

  Bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunan, onların kendilerini tanımalarını sağlayan, öğrencilerin gün yüzüne çıkmamış yönlerini keşfetmeyi amaçlayıp bu evreyi doğru bir rehberlik süreci ile  yönetmeyi amaçlayan Atılganlık Eğitimi, sahip olduğu zengin içeriğiyle kişilik gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

  Atılganlık Eğitimi kişinin hangi davranış stillerine sahip olduğunu belirler, ve bu davranış stillerinin avantajları-dezavantajları üzerinde durur. Atılgan olmayan davranışlar tespit edildiğinde, gerçekleştirilecek olan eğitimle bireylerin davranışları, atılgan düzeye çekilir.

  Gerçekleştirilen eğitim sonrası, tüm ölçümler ve raporlar dahilinde bir değerlendirme gerçekleştirilerek Atılganlık düzeyi belirlenir. Bu bağlamda Atılganlık Eğitimi, aynı temalı diğer eğitimlerden interaktif olma, farklılığı esas alma, akademik ölçümler, uzman danışmanlıklar ve proje çalışması yönleriyle ayrılırken, sürecin etkili işlemesiyle de bu eğitim bir rol model olacak, bundan sonra yapılacak benzeri çalışmalara örnek teşkil edecek, ve bir ilki gerçekleştirecektir.

  Atılganlık Eğitimi; birliktelik sanatını, etkili bir aidiyet kültürünü, sürdürülebilir iletişim süreci ile bu öğelerin etkinliğini sağlayan liderlik tipolojisini önemseyen, istendik davranışların sergilenmesini hedefleyen, duygu ve düşüncelerin net ifade edinimini sağlayan bir eğitim programıdır.

  Atılgan kişi; attığı her adımla, sergilediği her davranışla çekingen ve saldırgan olarak adlandırılan bireylerden, sahip olduğu özellikleri itibari ile ayrılır. Diğer bir ifadeyle atılgan kişi, bir grup insanın kendisinin ve içinde bulunduğu çevrede sahip olduğu hakları bilen, ve başkalarının haklarına saygı duyan, aynı zamanda kendi haklarını demokratik ölçüde savunabilen kişidir.

  Bu çerçevede Vizyoner Eğitim & Danışmanlık atılgan davranışlara sahip olmayı hedefleyen bir eğitim programı ile etkileşim içerisinde olan kişilere yapacağı ölçümlerle ve bu ölçümlerin neticesinde gerçekleştireceği eğitim programı ile kendine güven duyan, etkili bir duygu yönetimi süreci gerçekleştiren, liderlik potansiyelinin bilincinde olan, empati olgusunun farkında olan, çatışma ve kriz çözme stratejilerine sahip olan, birliktelik sanatının özelliklerini özümseyen bir eğitim programı ile bireyin gelişimini amaçlamıştır.

  PROJE UYGULAMA EKİBİ
  1 Uzmanlar
  2 Davranış Bilimleri Uzmanı
  2 Prodüksiyon Personeli
  1 Asistan
  1 Gözlem Raporlama Uzmanı